ODPADY

-PRZYJĘCIE ODPADÓW  ZGODNYCH Z WYDANĄ DECYZJĄ

-ODBIÓR WŁASNY ODPADÓW